پاورپوینت- ارائه یک راهکار واگذاری منبع با استفاده از روش تعیین مشابهت فازی در محیط محاسبات ابری

پاورپوینت- ارائه یک راهکار واگذاری منبع با استفاده از روش تعیین مشابهت فازی در محیط محاسبات ابری
کد کیو آر:  پاورپوینت- ارائه یک راهکار واگذاری منبع با استفاده از روش تعیین مشابهت فازی در محیط محاسبات ابری

کد QR محصول

پاورپوینت- ارائه یک راهکار واگذاری منبع با استفاده از روش تعیین مشابهت فازی در محیط محاسبات ابریپاورپوینت- ارائه یک راهکار واگذاری منبع با استفاده از روش تعیین مشابهت فازی در محیط محاسبات ابری
قیمت قیمت : 4500 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 1.03 مگابایت
سرفصل مطالب
  • مقدمه
  • معرفی رایانش ابری و بررسی تاریخچه آن
  • معرفی چالش‌های موجود در رایانش ابری
  • معرفی حیطه‌ی مورد مطالعه
  • مطالعه و بررسی روش‌های زمانبندی در محیط رایانش ابری
  • روش جدید زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از روش تعیین مشابهت فازی
  • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی
  • منابع و مراجع