پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی فازی با استفاده از روش اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل در شبکه‌های بین‎خودرویی تحمل‎پذیر تأخیر

پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی فازی با استفاده از روش اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل در شبکه‌های بین‎خودرویی تحمل‎پذیر تأخیر
کد کیو آر:  پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی فازی با استفاده از روش اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل در شبکه‌های بین‎خودرویی تحمل‎پذیر تأخیر

کد QR محصول

پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی فازی با استفاده از روش اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل در شبکه‌های بین‎خودرویی تحمل‎پذیر تأخیرپاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی فازی با استفاده از روش اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل در شبکه‌های بین‎خودرویی تحمل‎پذیر تأخیر
قیمت قیمت : 5000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.83 مگابایت
سرفصل مطالب
  • مقدمه
  • معرفی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه و بررسی تاریخچه آن
  • معرفی چالش‌های موجود در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
  • معرفی حیطه‌ی مورد مطالعه
  • مطالعه و بررسی روش‌های موجود
  • ارائه روش جدید مسیریابی در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
  • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی