پاورپوینت-آنالیز استراتژی های خورشیدی منفعل در مورد ساختمان مرتفع

پاورپوینت-آنالیز استراتژی های خورشیدی منفعل در مورد ساختمان مرتفع
کد کیو آر:  پاورپوینت-آنالیز استراتژی های خورشیدی منفعل در مورد ساختمان مرتفع

کد QR محصول

پاورپوینت-آنالیز استراتژی های خورشیدی منفعل در مورد ساختمان مرتفعپاورپوینت-آنالیز استراتژی های خورشیدی منفعل در مورد ساختمان مرتفع
قیمت قیمت : 4000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0 مگابایت
سرفصل مطالب
  • مقدمه
  • پیشینه
  • متدولوژی پژوهش
  • انرژی و بخش ساخت
  • کارایی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
  • ساختمان های مرتفع
  • آنالیز مطالعه موردی: برج کامرزبانک فرانکفورت در آلمان
  • نتیجه‌گیری