پاورپوینت-ارزیابی پارامتر بلادرنگ مبدل های DC-DC با استفاده از فیلتر کالمن خودتنظیم

پاورپوینت-ارزیابی پارامتر بلادرنگ مبدل های DC-DC با استفاده از فیلتر کالمن خودتنظیم
کد کیو آر: پاورپوینت-ارزیابی پارامتر بلادرنگ مبدل های DC-DC با استفاده از فیلتر کالمن خودتنظیم

کد QR محصول

پاورپوینت-ارزیابی پارامتر بلادرنگ مبدل های DC-DC با استفاده از فیلتر کالمن خودتنظیمپاورپوینت-ارزیابی پارامتر بلادرنگ مبدل های DC-DC با استفاده از فیلتر کالمن خودتنظیم
قیمت قیمت : 4500 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.74 مگابایت
فهرست  مطالب
 • 1. مقدمه
 • 2. ارزیابی پارامتری مبدل توان مد سوییچ
 • 1.2. مدل سازی زمان گسسته
 • 2.2. ERLS برای ارزیابی پارامتر
 • 3.2 فیلتر کالمن پیکربندی شده برای ارزیابی پارامتر
 • 4.2. تنظیم فیلتر کالمن
 • 3. نتایج شبیه سازی
 • 4. نتایج آزمایشات
 • 1.4. نتایج بلادرنگ ERLS
 • 2.4. نتایج بلادرنگ برای KF
 • 3.4. ارزیابی پارامتر در طول تغییر بار ناگهانی
 • 5. نتیجه گیری