پاورپویت- محاسبات ابری

پاورپویت- محاسبات ابری
کد کیو آر: پاورپویت- محاسبات ابری

کد QR محصول

پاورپویت- محاسبات ابریپاورپویت- محاسبات ابری
قیمت قیمت : 5000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.59 مگابایت
فهرست  مطالب
 • مقاله اول: ارزیابی تجربی چهار چوب مدیریتی امنیتی اطلاعات مربوط به محاسبات ابری
 • مقدمه
 • بررسی چهارچوب ISG
 • طراحی ارزیابی تجربی
 • محتوای ارزیابی تجربی
 • کاربرد رویه های ابر ISG
 • نتایج ارزیابی های تجربی

 • مقاله دوم: کنترل دسترسی داده مبتنی بر ویژگی در طبقه‌بندی محاسبات ابر سیار و مباحث آزاد
 • مقدمه
 • رمزگذاری مبتنی بر ویژگی (ABE)
 • کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی در فضای ذخیره‌سازی ابر
 • طبقه‌بندی و مقایسه روش‌های دسترسی داده رمزگذاری مبتنی بر ویژگی
 • ارزیابی کارایی و مسائل پیش رو و چالش‌ها
 • نتایج ارزیابی و پارامترهای ارزیابی