پاورپویینت- زمانبند چندگانه موازی مبتنی بر گروه در محیط محاسباتی گرید

پاورپویینت- زمانبند چندگانه موازی مبتنی بر گروه در محیط محاسباتی گرید
کد کیو آر:  پاورپویینت- زمانبند چندگانه موازی مبتنی بر گروه در محیط محاسباتی گرید

کد QR محصول

پاورپویینت- زمانبند چندگانه موازی مبتنی بر گروه در محیط محاسباتی گریدپاورپویینت- زمانبند چندگانه موازی مبتنی بر گروه در محیط محاسباتی گرید
قیمت قیمت : 4000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.55 مگابایت
فهرست مطالب
  • معرفی محیط محاسباتی گرید
  • معرفی چالش های مهم درگرید و بیان زمینه مطالعه
  • مطالعه و بررسی روش های زمانبندی در محیط گرید
  • زمانبند چندگانه موازی مبتنی بر گروه در محیط محاسباتی گرید
  • شبیه‏سازی زمانبند چندگانه موازی مبتنی بر گروه در محیط محاسباتی گرید
  • ارزیابی نتایج حاصل از شبیه‌سازی
  • نتیجه‏گیری و پیشنهاد کارهای آتی