پاورپوینت- داده کاوی استفاده از وب خودکار و سیستم توصیه گر با استفاده از روش طبقه بندیK نزدیک ترین همسایه (KNN)

پاورپوینت- داده کاوی استفاده از وب خودکار و سیستم توصیه گر با استفاده از روش طبقه بندیK نزدیک ترین همسایه (KNN)
کد کیو آر: پاورپوینت- داده کاوی استفاده از وب خودکار و سیستم توصیه گر با استفاده از روش طبقه بندیK نزدیک ترین همسایه (KNN)

کد QR محصول

پاورپوینت- داده کاوی استفاده از وب خودکار و سیستم توصیه گر با استفاده از روش طبقه بندیK نزدیک ترین همسایه (KNN)پاورپوینت- داده کاوی استفاده از وب خودکار و سیستم توصیه گر با استفاده از روش طبقه بندیK نزدیک ترین همسایه (KNN)
قیمت قیمت : 4500 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 1.35 مگابایت
سرفصل مطالب
 • مقدمه و معرفی داده‌کاوی و زمینه مطالعه
 • مطالعه و بررسی روش‌های موجود در زمینه مورد مطالعه
 • روش شناسی و ارائه راهکار پیشنهادی
 • ارائه نتایج ارزیابی
 • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی