پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه

پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
کد کیو آر: پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه

کد QR محصول

پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیهپاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
قیمت قیمت : 4500 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 1.01 مگابایت
سرفصل مطالب
 • مقدمه
 • معرفی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه و بررسی تاریخچه آن
 • معرفی چالش‌های موجود در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
 • معرفی حیطه‌ی مورد مطالعه
 • مطالعه و بررسی روش‌های موجود
 • ارائه روش جدید انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
 • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
 • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی