پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات با استفاده از روند تحلیل سلسله‌‌‌مراتبی فازی، در شبکه‎های موردی وسایل نقلیه شهری

پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات با استفاده از روند تحلیل سلسله‌‌‌مراتبی فازی، در شبکه‎های موردی وسایل نقلیه شهری
کد کیو آر:  پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات با استفاده از روند تحلیل سلسله‌‌‌مراتبی فازی، در شبکه‎های موردی وسایل نقلیه شهری

کد QR محصول

پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات با استفاده از روند تحلیل سلسله‌‌‌مراتبی فازی، در شبکه‎های موردی وسایل نقلیه شهریپاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات با استفاده از روند تحلیل سلسله‌‌‌مراتبی فازی، در شبکه‎های موردی وسایل نقلیه شهری
قیمت قیمت : 6000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 1.01 مگابایت
سرفصل مطالب
  • مقدمه
  • معرفی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه و بررسی تاریخچه آن
  • معرفی چالش‌های موجود در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
  • معرفی حیطه‌ی مورد مطالعه
  • مطالعه و بررسی روش‌های موجود
  • ارائه روش جدید انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
  • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی
  • منابع و مراجع