پزوپوزال آماده ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط ونت

پزوپوزال آماده  ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط ونت
بدون شك ويژگي‌ها و قابليت‌هاي شبكه‌اي، يكي از پارامترهاي مهم خودروهاي آينده است. همان‌طور كه در يك اداره يا خانه تجهيزات مختلف با هم تشکیل یک شبكه می دهند؛ خودروها نيز در هنگام حركت، يك گره از شبكه هستند و مي‌توانند طيف وسيعي از اطلاعات مانند وضعيت آب ‌و هوا، ترافيك، داده‌هاي مالتي‌مديا، سيگنال‌هاي هشدار و هر نوع اطلاعات قابل تصور ديگر را مبادله كنند.. علت اهمیت شبکه های ونت، ارتباط مستقيم اين نوع شبكه‌ها با ايمني خودروها و ترافيك جاده ها است. اقتضای ویژگی های ذاتی ونت، مشکلاتی را به وجود می آورد که محققان را دچار چالش می کند....
کد کیو آر:  پزوپوزال آماده  ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط ونت

کد QR محصول

پزوپوزال آماده  ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط ونتپزوپوزال آماده ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط ونت
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : doc
حجم فایل: 0.38 مگابایت
بدون شك ويژگي‌ها و قابليت‌هاي شبكه‌اي، يكي از پارامترهاي مهم خودروهاي آينده است. همان‌طور كه در يك اداره يا خانه تجهيزات مختلف با هم تشکیل یک شبكه می دهند؛ خودروها نيز در هنگام حركت، يك گره از شبكه هستند و مي‌توانند طيف وسيعي از اطلاعات مانند وضعيت آب ‌و هوا، ترافيك، داده‌هاي مالتي‌مديا، سيگنال‌هاي هشدار و هر نوع اطلاعات قابل تصور ديگر را مبادله كنند.. علت اهمیت شبکه های ونت، ارتباط مستقيم اين نوع شبكه‌ها با ايمني خودروها و ترافيك جاده ها است. اقتضای ویژگی های ذاتی ونت، مشکلاتی را به وجود می آورد که محققان را دچار چالش می کند. مسئله انتشار اطلاعات یکی از مهم ترین چالش ها در این زمینه است. روزانه در مکان های  بسـیار زیادی در شبکه های جاده ای اتفاقاتی می افتد که بسیاری از آنها موجب بروز تراکم می شوند و ایمنی را به مخاطره می اندازند. اگر خودروها با اطلاعاتی از قبیل حوادث و شرایط ترافیکی، مسیر حرکت خود را اصلاح کنند، کیفیت رانندگی در زمینه های زمان، مسافت و ایمنی بهبود اساسی می یابد. با ظهور ونت، وسیله ای برای انتشار پیام های هشدار دهنده در بین خودروهای متصل به شبکه ایجاد شد که در مورد عامل مسدود کننده جاده و شرایط بد ترافیکی اطلاعاتی را منـتشر می کند. هدف اصلی انتشار اطلاعات به حداکثر رساندن استفاده از منابع شبکه برای تامین نیازهای داده ای همه خودروها است. جهت استفاده بهینه از منابع شبکه، انتشار سریع و صحیح پیام های اخطار، افزایش تعداد وسایل نقلیه دریافت کننده پیام ها و کاهش نیاز به زیرساخت های سخت افزاری کنار جاده ای، راهکارهای کارا برای انتشار اطلاعات مورد نیاز است. بنابراین، در این پایاننامه یک راهکار انتشار اطلاعات توزیع شده کارا پیشنهاد می شود.که از اصول ارتباطات کلونی زنبورعسل، مانند مقیاس پذیری و انطباق پذیری الهام می گیرد که برای تولید یک معماری غیرمتمرکز در شبکه هایی با پویایی بالا مفید هستند. بدین ترتیب انتشار اطلاعات با نیاز به حداقل زیر ساخت سخت افزاری کنار جاده ای به صورت سریع و صحیح انجام می گیرد و تعداد وسایل نقلیه ای که پیام اخطار را دریافت می  کنند افزایش می یابد.