پروپوزال آماده زمانبندی براساس مفاهیم معنایی و الگوریتم جستجوی فاخته در رایانش ابری

پروپوزال آماده زمانبندی براساس مفاهیم معنایی و الگوریتم جستجوی فاخته در رایانش ابری
رایانش ابری، یک مدل رایانشی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی جدید برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات محاسباتی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع محاسباتی) با بکارگیری شبکه، فراهم می سازد. رایانش ابری، الگویی از محاسبات توزیع شده و تشکیل شده از تعداد زیادی منابع و درخواست ها، با هدف به اشتراک گذاری منابع به صورت سرویس بر روی بستر اینترنت است. منابعی مانند حافظه، پردازشگر و سرویس، همیشه با ارزش هستند و استفاده بهینه از آنها یک چالش بسیار مهم در محیط رایانش ابری است، از این رو مسئله زمانبندی کارها ..
کد کیو آر:  پروپوزال آماده زمانبندی براساس مفاهیم معنایی و الگوریتم جستجوی فاخته در رایانش ابری

کد QR محصول

پروپوزال آماده زمانبندی براساس مفاهیم معنایی و الگوریتم جستجوی فاخته در رایانش ابری پروپوزال آماده زمانبندی براساس مفاهیم معنایی و الگوریتم جستجوی فاخته در رایانش ابری
قیمت قیمت : 41000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.37 مگابایت
رایانش ابری، یک مدل رایانشی بر پایه   شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی جدید برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات محاسباتی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع محاسباتی) با بکارگیری شبکه، فراهم می سازد. رایانش ابری، الگویی از محاسبات توزیع شده و تشکیل شده از تعداد زیادی منابع و درخواست ها، با هدف به اشتراک گذاری منابع به صورت سرویس بر روی بستر اینترنت است. منابعی مانند حافظه، پردازشگر و سرویس، همیشه با ارزش هستند و استفاده بهینه از آنها یک چالش بسیار مهم در محیط رایانش ابری است، از این رو مسئله زمانبندی کارها در محیط رایانش ابری، مسئله ای بسیار مهمی است؛ هدف از زمانبندی کارها در محیط ابر، تخصیص بهینه منابع پردازشی (ماشین های مجازی) به کارها، به منظور اجرای بهینه کارها است. در واقع هدف از زمانبندی، مشخص کردن یک منبع پردازشی، از مجموعه منابعی است که یک کار برای پردازش، به آن نیاز دارد؛ البته به شکلی که در زمان کمتری، بتوان وظایف بیشتری را پردازش کرد. سیستم زمانبندی در محیط رایانش ابری، کارهای مختلفی را در سیستم رایانش ابری جهت افزایش نرخ تکمیل کار و افزایش بهره وری از منابع پردازشی و در نتیجه افزایش توان محاسباتی، کنتـرل می کند؛ از این رو، باید روشی ارائه شود که ضمن کاهش زمان تکمیل، کارایی سیستم را افزایش داده و بهره وری از منابع پردازشی را بهینه کند؛ به همین منظور در این پایان نامه یک روش زمانبندی چندهدفه برای کارهای دارای اولویت، در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوی فاخته، پیشنهاد می شود. روش پیشنهادی ضمن افزایش کارایی و بهره وری از منابع پردازشی، زمان تکمیل وظایف را نیز کاهش می دهد. در روش پیشنهادی از معیارهای مختلف برای  تعیین  اولویت کارها و منابع پردازشی استفاده می شود، معیارهایی مانند، پهنای باند، قابلیت اطمینان، سرعت پردازشی و سایر پارامترهای کیفیت سرویس را می توان برای چند هدفه بودن تصمیم گیری استفاده نمود.