پروپوزال آماده طبقه بندی افراد در شبکه های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت

پروپوزال آماده طبقه بندی افراد در شبکه های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت
یک شبکه اجتماعی ساختاری متشکل از افراد یا سازمان هایی است که گره ها را تشکیل می دهند امروزه شبکه های اجتماعی به صورت فزاینده ا ی محبوب شده اند زیرا کانال های ارتباطی بسیارارزانی برای برقراری ارتباطات اجتماعی بین افراد هستند. این شبکه‌ها در دنیای امروز نقش بسیار مهمی در گسترش اطلاعات ایفا می‌کنند. افراد در این شبکه‌ها تأثیرپذیری زیادی از یکدیگر دارند، محیط جذاب این شبکه ها و روش ارتباطی کاربران در آنها باعث شده است تا این شبکه ها به محیط های مناسبی برای تفریح، آموزش و تبلیغات تبدیل شوند ...
کد کیو آر:  پروپوزال آماده طبقه بندی افراد در شبکه های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت

کد QR محصول

پروپوزال آماده طبقه بندی افراد در شبکه های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقتپروپوزال آماده طبقه بندی افراد در شبکه های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت
قیمت قیمت : 42000 تومان
نوع فایل : doc
حجم فایل: 0.42 مگابایت
یک شبکه اجتماعی ساختاری متشکل از افراد یا سازمان هایی است که گره ها را تشکیل می دهند امروزه شبکه های اجتماعی به صورت فزاینده ا ی محبوب شده اند زیرا کانال های ارتباطی بسیارارزانی برای برقراری ارتباطات اجتماعی بین افراد هستند. این شبکه‌ها در دنیای امروز نقش بسیار مهمی در گسترش اطلاعات ایفا می‌کنند. افراد در این شبکه‌ها تأثیرپذیری زیادی از یکدیگر دارند، محیط جذاب این شبکه ها و روش ارتباطی کاربران در آنها  باعث شده است تا این شبکه ها به محیط های مناسبی برای تفریح، آموزش و تبلیغات تبدیل شوند (Yu Z.2010) (Cheng.2011). یک مسئله مهم در این شبکه ها، چگونگی شناسایی افراد تاثیرگذار در فرآیند انتشار اطلاعات است. رویکردهای مختلفی برای شناسایی این افراد ارائه شده است که اصلی ترین آنها تحلیل ساختار همبندی شبکه های اجتماعی از جمله روش های مرکزیت است. روش های مرکزیت یک معیار ساختاری را برای انتخاب گره های موثر ارائه می دهند که دارای دقت کم هستند. دراین پژوهش  برای طبقه بندی افراد در شبکه-های اجتماعی از گراف فازی استفاده  می شود زیرا گراف روشی مناسب به منظور نمایش ارتباطات بین اشیا است. مساله اصلی این پژوهش چگونگی طبقه بندی افراد در شبکه اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت است.