پروپوزال آماده ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه های موردی وسایل نقلیه

پروپوزال آماده ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه های موردی وسایل نقلیه
بدون شك ويژگي‌ها و قابليت‌هاي شبكه‌اي، يكي از پارامترهاي مهم خودروهاي آينده است. همان‌طور كه در يك اداره يا در یک خانه، تجهيزات مختلف باهم تشکیل یک شبكه می دهند؛ خودروها نيز در هنگام حركت، يك گره از شبكه هستند و مي‌توانند طيف وسيعي از اطلاعات مانند وضعيت آب ‌و هوا، ترافيك، داده‌هاي مالتي‌مديا، سيگنال‌هاي هشدار و هر نوع اطلاعات قابل تصور ديگر را مبادله كنند. علت اهمیت شبکه های ونت، ارتباط مستقيم اين نوع شبكه‌ها با ايمني خودروها و ترافيك جاده ها است. اقتضای ویژگی های ذاتی شبکه های موردی وسایل نقلیه...
کد کیو آر:  پروپوزال آماده ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه های موردی وسایل نقلیه

کد QR محصول

پروپوزال آماده ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه های موردی وسایل نقلیهپروپوزال آماده ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه های موردی وسایل نقلیه
قیمت قیمت : 39000 تومان
نوع فایل : doc
حجم فایل: 0.38 مگابایت
بدون شك ويژگي‌ها و قابليت‌هاي شبكه‌اي، يكي از پارامترهاي مهم خودروهاي آينده است. همان‌طور كه در يك اداره يا در یک خانه، تجهيزات مختلف باهم تشکیل یک شبكه می دهند؛ خودروها نيز در هنگام حركت، يك گره از شبكه هستند و مي‌توانند طيف وسيعي از اطلاعات مانند وضعيت آب ‌و هوا، ترافيك، داده‌هاي مالتي‌مديا، سيگنال‌هاي هشدار و هر نوع اطلاعات قابل تصور ديگر را مبادله كنند. علت اهمیت شبکه های ونت، ارتباط مستقيم اين نوع شبكه‌ها با ايمني خودروها و ترافيك جاده ها است. اقتضای ویژگی های ذاتی شبکه های موردی وسایل نقلیه، مشکلاتی را به وجود می آورد که محققان را دچار چالش می کند. مسئله انتشار اطلاعات یکی از مهم ترین چالش ها در این زمینه است. روزانه در مکان های  بسـیار زیادی در شبکه های جاده ای، اتفاقاتی می افتد که بسیاری از آنها موجب بروز تراکم می شوند و ایمنـی افـراد را به خطر می اندازند. اگر خودروها با اطلاعاتی از قبیل حوادث و شرایط ترافیکی، مسیر حرکت خود را اصلاح کنند، کیفیت رانندگی در زمینه های زمان، مسافت و ایمنی بهبود اساسی می یابد. با ظهور شبکه های موردی وسایل نقلیه، وسیله ای برای انتشار پیام های هشداردهنده در بین خودروهای متصل به شبکه ایجاد شد که در مورد عامل مسدود کننده جاده و شرایط بد ترافیکی اطلاعاتی را منـتشر می کند. هدف اصلی انتشار اطلاعات به حداکثر رساندن استفاده از منابع شبکه برای تامین نیازهای داده ای همه خودروها است. جهت استفاده بهینه از منابع شبکه، انتشار سریع و صحیح پیام های اخطار، افزایش تعداد وسایل نقلیه دریافت کننده پیام ها و کاهش نیاز به زیرساخت های سخت افزاری کنار جاده ای، نیاز به یکسری راهکارهای کارا برای انتشار اطلاعات در شبکه های موردی وسایل نقلیه است. بنابراین، در این پژوهش، یک راهکار انتشار اطلاعات توزیع شده کارا پیشنهاد می شود که از اصول ارتباطات کرم های شب تاب، مانند مقیاس پذیری و انطباق پذیری الهام می گیرد که برای تولید یک معماری غیرمتمرکز در شبکه هایی با پویایی بالا بسیار مفید هستند. بدین ترتیب انتشار اطلاعات با نیاز به حداقل زیرساخت سخت افزاری کنار جاده ای به صورت سریع و صحیح انجام می گیرد و تعداد وسایل نقلیه ای که پیام اخطار را دریافت می  کنند افزایش می یابد.