• 09371198576
 • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

توجه داشته باشید که این پروپوزال ها در سامانه ایران داک ثبت شده است و تنها جنبه آموزشی دارند و برای ثبت موضوع باید تغییرات اساسی در آنها انجام دهید.

پروپوزال‌های آماده

فایل های مجموعه : پروپوزال‌های آماده

 • پروپوزال آماده ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه های موردی وسایل نقلیه
  قیمت : 39000 تومان
 • پروپوزال آماده ارائه یک روش انتشار اطلاعات با استفاده از راهکار تصمیم گیری چندمعیاره فازی، در شبکه های موردی وسایل نقلیه شهری
  قیمت : 48000 تومان
 • پروپوزال آماده طبقه بندی افراد در شبکه های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت
  قیمت : 42000 تومان
 • پروپوزال آماده ارائه یک روش کشف منبع چند معیاره، با استفاده از سیستم استنتاج فازی در محیط سیستم های توزیع شده
  قیمت : 41000 تومان
 • پروپوزال آماده تخصیص منابع در رایانش ابری با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی
  قیمت : 45000 تومان
 • پروپوزال آماده جایگذاری گره های مسیریاب در شبکه های مش بی سیم با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی
  قیمت : 48000 تومان
 • پروپوزال آماده ارائه یک راهکار کشف منابع با استفاده از روش فازی ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل، در محیط رایانش ابری
  قیمت : 47000 تومان
 • پروپوزال آماده زمانبندی براساس مفاهیم معنایی و الگوریتم جستجوی فاخته در رایانش ابری
  قیمت : 41000 تومان
 • پروپوزال آماده ارائه یک راهکار جدید ردیابی اهداف متحرک در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب
  قیمت : 44000 تومان
 • پروپوزال آماده ارائه یک راهکار مسیریابی فازی با استفاده از روش اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل در شبکه های بین خودرویی تحمل پذیر تاخیر
  قیمت : 42000 تومان
 • پروپوزال آماده ارائه یک راهکار جدیدفازی، جهت مسیریابی انطباقی داده ها با قابلیت اعتماد بالا در شبکه های اجتماعی سیار
  قیمت : 39000 تومان
 • پروپوزال آماده راهکار مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی در حضور گره های خودخواه جهت افزایش نسبت تحویل بسته در شبکه های تحمل پذیر تأخیر
  قیمت : 41000 تومان
 • پزوپوزال آماده ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط ونت
  قیمت : 38000 تومان
 • پروپوزال آماده ارائه یک راهکار مسیریابی آگاه از کیفیت سرویس در شبکه های نر م افزار محور با استفاده از روند تحلیل سلسله مراتبی فازی
  قیمت : 49000 تومان
 • پروپوزال آماده ارائه یک روش جدید مسیریابی انطباقی با قابلیت اطمینان بالا با استفاده از رتبه بندی فاری برای شبکه های روی تراشه
  قیمت : 42000 تومان
 • پروپوزال آماده ارائه یک روش جدید مسیریابی آگاه از انرژی و مکان، مبتنی بر گذرگاه مرکزی در محیط شهری شبکه های موردی وسایل نقلیه
  قیمت : 48000 تومان
 • پروپوزال آماده مدیریت بهینه مصرف انرژی در محیط رایانش ابری با استفاده از یک راهکار زمانبندی انطباقی وظایف مبتنی بر سیستم استنتاج فازی
  قیمت : 45000 تومان
 • پروپوزال آماده خوشه بندی داده چند عامله مبتنی بر اتوماتای یادگیر، با استفاده از روند تحلیل سلسله مراتبی فازی
  قیمت : 45000 تومان
تعداد قابل نماۜش