• 09371198576
  • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1400
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

دانشجویان رشته فیزیک اتمی برای انجام پایان نامه خود می توانند با پایان یار تمایس بگیرند و سفارش خود را ثبت کنند. کارشناسان ما راهنماییهایی از قبیل آمادگی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و یا تز دکترا، ترتیب نگارش پایان نامه، تحلیل آماری پایان نامه، راهنمای موضوع پایان نامه و موارد بسیاری دیگر در زمینه انجام پایان نامه ارائه دهند.


لیست موضوعات پروپوزال رشته فیزیک اتمی

-    طیف نمای نوری و تصویربرداری فلوئورسنتی برای تشخیص سرطان
-    شیوه های وابسته به مدل برای انتشار تصاویر نورسنجی و تابش سنجی
-    استفاده از منبع لیزر آبی برای فلوئورسنتهای لیزری
-    استفاده از روشهای طیف بینی در زیست پزشکی
-    اندازه گیری اجزای ردیابی در محلولهای آبی با  NIR  و MID
-    تجزیه و تحلیل طیفی مسئله بیولوژیکی انتشار پیوسته تابش سنجی
-    کاربردهای لیزر فزون گرمایی
-    درمان تومور با استفاده از لیزرهای فوتودینامیک
-    کاربردهای تابش سنجی در شیمی و داروسازی
-    تشخیص تومور و زخمهای تصلب شریان با استفاده از تعامل نور لیزری با درمان فوتوشیمیایی

اَختَرفیزیک یکی از شاخه‌های فیزیک است که به ویژگی‌های فیزیکی ستارگان می‌پردازد. این شاخه به فیزیک ستارگان، فضای میان ستاره‌ای، تولد و مرگ اجرام فضایی می‌پردازد. تنها اطلاعاتی که ما از ستارگان بدست می‌آوریم امواجی است که دریافت می‌شو، فقط نور. اخترفیزیک با کمک این اطلاعات و تطبیق قوانین فیزیکی از یک سو جهان را بهتر تبیین می‌کند و از یک طرف با کمک آزمایشگاهی به بزرگی عالم تئوری‌های جدید را می‌آزماید.

برای بررسی ستارگان در اخترفیزیک باید اطلاعات دقیقی از محل ستارگان داشته باشیم. به همین منظور از کره سماوی یا کره آسمان استفاده می‌کنیم و محل ستارگان را برروی آن مشخص می‌کنیم چون دراین امر از کره استفاده می‌کنیم و سطحی که مکان را نسبت به آن اندازه‌گیری می‌کنیم کره‌است از مختصات قطبی کروی استفاده می‌کنیم. برای به دست آوردن نتیجه بهتر از دستگاه مختصاتی استفاده می‌کنیم که نسبت به زمین ثابت باشد، چرا که ماهم به عنوان یک ناظر زمینی نسبت به زمین ثابت هستیم. دراین دستگاه، استوای کره همانند استوای زمین است. یعنی این صفحه استوائی عمود بر دوران زمین است. جهت محور دوران زمین هم ثابت نیست و به علت تأثیرات گرانشی دارای حرکت تقدیمی است و مختصات ستارگان به علت تغییرات محور مختصات برحسب زمان دچار تغییر می‌شود.

مختصات به‌کاررفته عبارت‌اند از بُعد و میل. بعد همانند طول جغرافیائی در زمین است. برروی کره سماوی می‌بایست، چیزی همانند نصف النهار زمین وجود داشته باشد، که از نقطۀ مشخصی که بعد صفر نام دارد، عبور کند. نقطۀ صفر بعد را جهت خط مکان برخوردکننده صفحه استوائی زمین و صفحه مدار زمین به دور خورشید، که همان دایرةالبروج است تعریف کرده‌اند. تغییر نقطه صفر بعد برحسب زمان صورت می‌گیرد، با تغییر جهت صفحۀ استوائی، جهت خط محل برخورد دایرةالبروج و صفحه استوائی نیز برحسب زمان تغییر می‌کند، این تغییر جهت گیری، به علت، حرکت تقدیمی محور زمین است. بعد را برحسب دقیقه و درجه اندازه‌گیری می‌شود. ۲۴ ساعت معادل ۳۶۰ درجه‌است، بُعد زمانی را تعیین می‌کند که ستاره بیشترین ارتفاع در بالای افق را داشته باشد.


نمونه ای از موضوعات پروپوزال رشته اخترفیزیک
-    مشاهده لایه های زیرین اوزون از طریق طیف سنج فرابنفش
-    تحلیل نرم افزارهای تعیین مرزهای فوتونهای مجازی
-    تقارن مقیاس توابع انتگرالی با استفاده از هیدرواستاتیک
-    تخمین توزیع مناطق یون کره ای و واکنش آنها نسبت به اشعه های خورشید
-    بررسی تغییر انرژی سیاه چاله های ساکن

 با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.
    بررسی و تدوین سرفصل ها و محتوایی مناسب جهت آموزش نجوم برای دوره های تحصیلی ‏پیش از دانشگاه
    نجوم رادیویی و ارتباط آن با پرتوهای کیهانی
    نجوم نوترینو و ارتباط آن با پرتوهای کیهانی
    بررسی مدل های آماری مورد استفاده در نجوم
    در جستجوی تاریکی
    فرزند فن آوری در خدمت اختر شناسی
    فوت و فن پردازش تصاویر نجومی
    نور سنجی ستاره‌ای و بررسی منحنی‌های نوری ستارگان دوتایی و تعیین شعاع‌های آنها با استفاده از روش بسط فوریه
    تأثیر مدل های برهمکنشی هادرونی انرژی پایین در شبیه سازی بهمن های هوایی
    بررسی رمبش ابر مولکولی کروی به روش تجزیه آدومین
    برآورد دوره تناوب در رگرسیون ناپارامتری: روشهای مبتنی بر دوره نگار در مقابل روش کمترین توانهای دوم
    ناهمسانگردی پرتو های کیهانی
    بررسی رویت پذیری هلال ماه
    مطالعه رصدی و شبیه سازی گروه های فسیل کم جرم
    نمودهای زیبایی شناسانه ی متن و نگاره های نسخه ی خطی تنکلوشا 1074 ه.ق
    بازسازی سه‌بعدی حلقه‌های تاج خورشید با استفاده از تصاویر استروی A و B
    مدولاسیون پریود مداری با فعالیت مغناطیسی در ستارگان کوتاه پریود RS CVn
    بررسی عالم شتابدار ناشی از نفوذ گرانش در ابعاد اضافی
    نوسانات حلقه های تاج خورشید با مدل میدان مغناطیسی غیر یکنواخت
    اندازه گیری روشنایی آسمان در محل رصد خانه بیرجند با استفاده از روش فتومتری در فیلتر های B,V
    نور سنجی و تحلیل ساختاری قرص کهکشان M33
    بررسی ناپایداری گرانشی ابرهای مولکولی لایه ای و رشته ای با وجود پخش دوقطبه
    بررسی ناپایداری حرارتی ابرهای مولکولی یکبعدی به روش تجزیه آدومین
    تحقیق در اثرات خورشید بر روی آب و هوای زمین
    بررسی و تحلیل پارامترهای فیزیکی خوشه کروی M13 به روش نورسنجی با CCD
    بررسی سیاره مشتری در باند رادیوئی 10MHz – 10GHz
    شبیه سازی اغتشاشات خورشیدی با استفاده از معادلات MHD
    بررسی گرمایش تولید شده توسط سرعت سوق ذرات باردار موجود در ابر مولکولی
    انتشار پرتوهای کیهانی در محیط های فراکتالی همراه با بررسی تاخیر زمانی پر انرژی ترین پرتوهای کیهانی در میدانهای مغناطیسی بین کهکشانی و امکان وجود پرتوهای گامای اولیه بعنوان بالاترین انرژی

برای اینکه بتوانید در رشته هواشناسی موفق باشید باید به ریاضی و محاسبات علاقمند باشید.هواشناسی علم مطالعه و بررسی فعل و انفعالات جوی می باشد.هواشناسی به پدیده های تعیین کننده وضع هوا و اقلیم وابسته است.بر پایه اندازه گیری ها و دیده بانی  استوار است.عمل دیده بانی در ایستگاههای هواشناسی انجام می گیرد. هواشناسی در زمینه های مختلف از قبیل کشاورزی و نظامی و حمل و نقل و… بسیار کاربرد دارد.
 هواشناسی به عنوان علمی نوپا در دنیای امروزی تلقی می شود.این رشته یکی از شاخه های تخصصی علم فیزیک است در واقع این گرایش اطلاعات متنوعی راجع به انواع پدیده های جوی می دهد. آب و هواشناسی علمی است که به مطالعه ی محیط طبیعی و تاثیر عوامل محیطی بر زندگی انسان و فعالیت انسان میپردازد.
در تقسیم بندی هواشناسی ابرها به ۲۷ نوع مختلف تقسیم می شوند و در سه گروه اصلی جای می گیرند. ابرهای مختلف در شرایط مختلف تشکیل می شوند.
ابرها به سه گروه ابرهای با ارتفاع پایین ، ابرهای با ارتفاع متوسط و ابرهای با ارتفاع بالا تقسیم می شوند و هر یک از این ابرها به ۹ زیر گروه تقسیم می شوند.


خدمات گروه تحقیقاتی پایان یار برای پایان نامه هواشناسی:
۱)پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشد هواشناسی به همراه مقاله بیس
۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته هواشناسی
۳)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه هواشناسی
۴)نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری هواشناسی
۵)انجام کلیه فصول پایان نامه کارشناسی ارشد هواشناسی با عقد قرارداد رسمی
۶)تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری هواشناسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
۷)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه هواشناسی
۸)تنظیم فصول پایان نامه ارشد هواشناسی متناسب با فرمت دانشگاه ها
۹)چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری هواشناسی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی
۱۰)تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشدهواشناسی
۱۱)نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته هواشناسی
۱۲)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پایان نامه رشته هواشناسی
۱۳)استخراج مقاله از پایان نامه ارشد هواشناسی، استخراج مقاله از پایان نامه دکتری هواشناسی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS
۱۴)انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری هواشناسی
۱۵)تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته هواشناسی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال
۱۶)حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشد هواشناسی
۱۷)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته هواشناسی از مجلات ISI و ISC

 موضوعات پیشنهادی در این رشته برای پروپوزال:

   بررسی سیستم های سه جسمی در فیزیک هسته ای
    محاسبه سطح مقطع کل واکنش های هسته ای در فرآیندهای فیزیک نجوم
    بررسی و مطالعه مدل سیستم دوهسته‌ای و کاربردهای آن در واکنش های هسته‌ای
    اویرایش شده محاسبه طیف هسته اتم تریتیوم
    بررسی رفتار گرمایی پتانسیل شیمیایی هسته‌ها
    اثرات دمایی هسته مرکب برروی واکنش‌های همجوشی یون-سنگین
    امکان‌سنجی افزایش بازده باتری هسته‌ای شارژ مستقیم
    بررسی ترازهای انرژی ایزوتوپ‌های O19 و O21 با استفاده از مدل لایه‌ای
     بررسی ترازهای انرژی ایزوتوپ‌های O19 و O21 با استفاده از مدل لایه‌ای
    محاسبات قلب راکتورهای ADS با چشمه نوترون حاصل از فرآیند تلاشی با استفاده از کد MCNP
    مطالعه چگالی سطوح هسته ای و کاربردهای اخترفیزیکی
    محاسبه شکست 17F به پروتون و 16O به کمک حل معادله شرودینگر با تصحیح پتانسیل برهمکنش وودز-ساکسون
    مطالعه و بررسی فرمول تعمیم یافته جدید چگالی تراز هسته‌ای
    مطالعه و مدل سازی آنالیز عنصری فلزات سنگین به روش هسته ای
    محاسبات توماس-فرمی برای ماده هسته‌ای نامتقارن بر اساس جرم مؤثر تعمیم یافته
    بررسی آهنگ چرخه همجوشی هسته ای در همجوشی از طریق کاتالیزور میونی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری به روش مونت کارلو
    بررسی فلوی نوترون یک راکتور هسته‌ای با مجتمع سوخت مکعبی مشابه راکتور بوشهر
    آنالیز فوریه‌ی انرژی نِهشتی در هدف‌های استوانه‌ای در احتراق سریع باریکه‌ی یونی
    طراحی میدان مغناطیسی شتابدهنده بتاترون 2 مگا الکترون ولتی با بکارگیری روابط تحلیلی و شبیه سازی کامپیوتری (COSMOL
    اویرایش شده مطالعه‌ی اتلاف انرژی ذرات باردار در محیط پلاسمای همجوشی محصورسازی اینرسی
    طراحی حفاظ به منظور کاهش آلودگی های فوتونوترونی در شتابدهنده پزشکی ساترن 20
    اویرایش شده طراحی و امکان‌سنجی ساخت تیوب فوتون مرئی با به کارگیری یک ماده سینتی لاتور مناسب (ترجیحا Zns:Ag) و چشمه گازی رادیواکتیو Rn-222
    دوز سنجی گسیلنده های بتا و باریکه‌های آلفا در درمان سرطان های پوستی با کد MCNPX
    محاسبه‌ی آهنگ تولید هسته‌ی دوترون حاصل از برخورد پروتون – نوترون در مهبانگ
    بررسی و اجرای یک سیستم ابزار دقیق N-16 در راکتور تحقیقاتی تهران
    تولید ذرات تشدیدی در هسته ها در انرژی های بالا و اثرات محیط هسته ای بر آنها
    تهیه کتابخانه داده برای مطالعه کمی و کیفی مواد با استفاده‌ی همزمان از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی آنالیز فعالسازی نوترونی
    اویرایش شده محاسبه و شبیه‌سازی برهم‌کنش هادرونها در محدوده انرژی پایین و متوسط
    چگالش کائونی در ستاره های نوترونی
    اویرایش شده شتاب دهی الکترون در موجبر پلاسمایی و بررسی اثر فرکانس برخورد بر دینامیک و مسیر حرکت الکترون
    اثر برهمکنش‌های قوی در دینامیک گذارهای آبشاری اتمهای K-p و K-d و محاسبه سطوح مقطع گذارهای برخوردی به روش مونت کارلو
    بررسی پتانسیل قوی در سیستم کوارک های سنگین
    محاسبه خصوصیات حرارتی ماده نوترونی کم چگالی با استفاده از شبکه و نظریه میدان مؤثر
    بررسی اثرات محصولات جانبی حاصل از جوش هسته‌ای و درصد ایزوتوپهای سوختی
    اندازه‌گیری قدرت‌های تجزیه برداری و تانسوری کانال انتقال نوترون در پراکندگی دوترون – دوترون در انرژی 130MeV
    راندمان اتاقک تناسبی چند سیمی در آشکار ساز بینا
    مطالعه فرآيند افروزش و سوختن در هدف هاي مغناطيسي همجوشي با استفاده از کد Deira
    مطالعه و ایجاد پایگاه داده های هسته ای برای بکارگیری در کدهای طراحی راکتورهای هسته ای شکافتی نظیر ‏‎KENO,ARC,A and TNRDC1‎‏
    محاسبه پتانسیل کل در برهمکنش بین هسته‌های تغییر شکل‌یافته-کروی با استفاده از روش D.F. و پتانسیل نوکلئون – نوکلئون از نوعM3Y
    معادله حالت ماده هسته‌ای پایدار در مقابل واپاشی بتا با استفاده از برهم‌کنش میانگین
    بررسی برد وگستره تفرق یون های 15O کاشته شده در محیط شبه بافت
     بررسی واپاشی آلفای هسته های سنگین با استفاده از مدل دابل – فولدینگ
    پژوهش در حرکت دسته‌جمعی الکترونهای آزاد در گپ سوخت هسته‌ای با استفاده از نظریه ترابرد الکترون
    طراحی کنترل کننده برای کنترل مولد بخار با اب تحت فشار در نیروگاه هسته ای
    اندازه گیری فاکتور شکافت سریع راکتور صفر قدرت آب سنگین اصفهان توسط آشکارساز رد هسته‌ای میکای طبیعی
    توصیف استاتیکی واپاشی هسته‌های سنگین برانگیخته دارای دو کلاس حالت‌های برانگیخته
    رابطه‌ای جدید برای محاسبه‌ی ضریب انباشت پرتودهی تابش گاما در حفاظ‌های دو لایه‌ای (آب- سرب)، با استفاده از کدهای MCNP و MINUIT
    سنتز و بررسی خصوصیات واپاشی هسته‌های سنگین
    اویرایش شده محاسبه‌ی فعالیت پرتوزایی خنک‌کننده راکتور آب تحت فشار تیپ شرقی (VVER1000-V446) نیروگاه اتمی بوشهر در حالت کارکرد عادی راکتور در حداکثر قدرت نامی
    پيش‌بيني توزيع زاويه‌اي پاره‌هاي شکافت با رفتار غيرعادي در برخي از واکنش‌هاي القايي يون سنگين با استفاده از مدل آماري نقطه انقطاع
    محاسبه‎ی لایه‎ی مرده و بازده‎ی قلّه‎ی تمام انرژی آشکارساز HPGe با استفاده از روش شبیه‎سازی MCNP و نتایج تجربی
    یک تحقیق برای ساعت داخلی ذرات دوبروی با استفاده از پدیده کانالی الکترون
    بهبود بخشیدن اثرات ناشی از خطای ارسال بیت و تاخیر در شبکه های ماهواره ای منطبق با پروتکل TCP/IP

فیزیک‌ علم‌ زندگی‌ است‌ که حیات عالم را رقم زد و با نشان دادن جاذبه باعث کنش و واکنش های ماده شده و باعث گشت همه چیز در سر جای خود قرار بگیرد.تنها به لطف کشف مجموعه قوانین فیزیک بود که انسان توانست به تکنولوژیهای حمل و نقل و سازه های کوچک و بزرگ دست یابد. فیزیک فقط آن چیزی که ما به چشم می بینیم نیست بلکه موضوع فراتر از اینهاست. فیزیک درباره انرژی و نیروهایی که هنوز حد و مرز کامل آن بر ما مشخص نیست بحث میکند. بدیهی است انجام پایان نامه فیزیک زیربنای پژوهش های بعدی را فراهم خواهد آورد. نگارش پروپوزال و تدوین پایان نامه فیزیک دانشجو را دچار مشکلاتی خواهد کرد. در این مرحله حضور متخصصین با تجربه می تواند کمکی برای دانشجویان باشد.

گرایشهای رشته فیزیک
رشته فیزیک در مقطع کارشناسی دارای 5 گرایش است: فیزیک انمی مولکولی- فیزیک هسته ای-فیزیک جامد-اختر فیزیک و هواشناسی

برای کارشناسی ارشد فیزیک این گرایش ها وجود دارد:

    فیزیک
    علوم و فناوری نانو- نانو فیزیک
    آموزش فیزیک
    مهندسی پلاسما

دروس رشته فیزیک

دروس عمومی:
ریاضی‌ عمومی‌ ، معادلات‌ دیفرانسیل‌، فیزیک‌ پایه‌ ، شیمی‌ عمومی‌، مبانی‌ کامپیوتر و برنامه‌سازی‌ ، فیزیک‌ جدید ، مکانیک‌ تحلیلی‌ ، ترمودینامیک‌ و مکانیک‌ آماری‌، ریاضی‌ فیزیک‌ ، الکترومغناطیس‌ ، مکانیک‌ کوانتومی‌ ، اپتیک‌ .

دروس تخصصی:
اپتیک‌ کاربردی‌، اسپکتروسکپی‌، روش‌های‌ تجربی‌ در فیزیک‌ اتمی‌، کاربردهای‌ لیزر، تکنیک‌ خلاء،فیزیک‌ هسته‌ای‌ ، فیزیک‌ راکتور ، آشکار سازها و سیستم‌ها، اندازه‌گیری‌ هسته‌ای‌، شتاب‌دهنده‌های‌ ذرات‌، رادیوایزوتوپ‌ و کاربرد آن‌، شیمی‌ هسته‌ای‌، حفاظت‌ در برابر پرتوها، فیزیک‌ حالت‌ جامد، فیزیک‌ لایه‌های‌ نازک‌، فیزیک‌ قطعات‌ نیمه‌رسانا ،ابررسانایی‌ و کاربرد آن‌، بلورشناسی‌، الکترونیک‌،هواشناسی‌ سینوپتیکی‌ ، هواشناسی‌ دینامیکی‌ ، هواشناسی‌ فیزیکی‌ ، آمار در هواشناسی‌.

بازار کار رشته فیزیک
رشته فیزیک از جمله رشته هایست که متخصصان آن بجای دنبال کار گشتن ترجیح می دهند که در مقاطع تخصصی ادامه تحصیل داده و اغلب با انجام تحقیقات و نشر مقالات به پیشرفت علم کمک بزرگی مینمایند. انجام پایان نامه فیزیک ، نوشتن پروپوزال فیزیک و چاپ مقاله از جمله خدماتی است که موسسه شریف یار به مشتریان گرامی ارائه خواهد داد. اما آنهایی که تمایل به استخدام در سازمانها داشته باشند، در صنعت مخابرات و ارتباطات، سازمانهای تسلیحاتی و نظامی، سازمان انرژی اتمی، سازمان تحقیقات فضایی، صدا و سیما، نیروگاه های هسته ای، صنایع تولید و نگهداری لیزر در صنعت، مراکز تولید قطعات نیمه هادی و سلول‌های خورشیدی، مراکز پزشکی و البته مراکز آموزشی برای استخدام آنها گزینه های مناسبی است.

رای داشتن یک سازمان یا یک جامعه منسجم و عالی همه چیز به این امر بستگی دارد که چگونه تمامی جزئیات یک روند بصورت برنامه ریزی شده و دقیق اجرا شود. رشته آمار با بررسی دقیق مجموعه ای از فرایند ها کمک می کند تا همه چیز با کیفیت و با کمترین خطا انجام شود.بعنوان مثال اگر بخواهیم بودجه سالانه کشور را در نظر بگیریم، برای تقسیم بندی بودجه نیاز به یک سری عملیات میدانی و گسترده میباشد که با استفاده از گزارشات حاصله در طی سال جاری و تطبیق عملکردها و نتایج با سالهای قبل و همچنین با در نظر گرفتن نیازها در سال آینده با توجه به میزان سرمایه موجود و سرمایه در گردش، آمارهای لازم بدست آماده و نیاز هر ارگان و سازمان بررسی و تقسیم بودجه میگردد.انجام پایان نامه رشته آمار ، نوشتن پروپوزال آمار و چاپ مقاله از جمله خدماتی است که موسسه شریف یار به مشتریان گرامی ارائه خواهد داد.

گرایش های رشته آمار در کارشناسی ارشد و دکترا
      آمار ریاضی (نظری)
    آمار بیمه و محاسبات
      آمار اقتصادی و اجتماعی
      آمار زیستی (زیر نظر وزارت بهداشت)

گرایش آمار ریاضی
از پرطرفدارین گرایش ها در رشته آمار همین گرایش است. زیرا دارای بیشترین ظرفیت در دوره کارشناسی بوده و با توجه به امکان ادامه تحصیل در مقاطع دکترا ، دانشجویان به این سمت کشیده می شوند. از آنجایی که گرایش آمار ریاضی بعنوان پایه و اساس این رشته است ، دانشجو درک و دانش لازم را جهت ادامه تحصیل در این گرایش کسب خواهد کرد. دانشگاه های پیام نور و آزاد در این زمینه پذیرش دارند. همچنین امکان تحصیل از راه دور و بصورت مجازی نیز امکانپذیر است.

گرایش آمار اقتصادی و اجتماعی
شاید بتوان بخشی از گرایش اقتصادی و اجتماعی را به گرایش ریاضی مرتبط دانست اما برای دانشجویانی که پایه ی ضعیفی در ریاضیات دارند، این گرایش می تواند مفید باشد. دو مسئله مهم در این گرایش که باعث شده است بسیار بازخورد کمی در ایران داشته باشد ، یکی عدم امکان تحصیل در دانشگاههای آزاد و دولتیست (فقط در دانشگاه شهید بهشتی و علامه ارائه میگردد) و دیگری اینکه امکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا در ایران میسر نیست.

گرایش آمار بیمه و محاسبات
برای افرادی که مایلند به سرعت جذب بازار کار شوند انتخاب خوبی است. شرکت های بیمه به صورت دولتی و یا خصوصی بازار کار خوبی برای تحصیل کرده های آمار بیمه می تواند باشد. امکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا برای آمار بیمه در ایران وجود ندارد.

گرایش آمار زیستی
آمار زیستی علیرغم طرفداران بسیار زیادی که دارد و امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری را نیز امکانپذیر می باشد در مقابل گرایش آمار ریاضی به تعداد انگشت شماری سالانه توسط وزارت علوم جذب دانشجو صورت میگیرد. که همین امر باعث میگردد فارغ التحصیلان در این رشته بسیار کم باشند.

دروس رشته آمار
دروس پایه
ياضي عمومي1، آمار و احتمال، مباني جامعه شناسي ، مباني اقتصاد، رياضي عمومي2، مفاهیم و روشهاي آماري، مباني جمعيت شناسي

دروس تخصصی
جبر خطي براي آمار، رگرسيون، روشهاي نمونه گيري 1، روشهاي نمونه گيري2، روشهاي چند متغيري پيوسته، مباني كامپيوتر و برنامه نويسي، آناليز رياضي1، روشهاي پيشرفته آماري، آمار رياضي1، آمار رياضي2، پرو‍ژه كارشناسي، طرح آزمايش ها 1، طرح آزمايش ها 2، فرآيندهاي تصادفي، محاسبات آماري با كامپيوتر، روشهاي چند متغيري گسسته، رياضي براي آمار، روشهاي نا پارامتري، سري هاي زماني، كنترل كيفيت آماري، احتمال و كاربرد آن، زبان تخصصي

دروس اختیاری
شبیه سازی، نظریه بازی ها، فابلیت اعتماد، تحقیق در عملیات، نظریه تصمیم، نظریه فازی، نظریه اطلاع

بازار کار رشته آمار
تدریس در دروس ریاضی، آمار، احتمال، در دوره متوسطه و مقاطع پایین دانشگاهی از جمله مشاغلی است که فارغ التحصیلان رشته ی آمار میتوانند به آن روی بیاورند. با توجه به توانایی این افراد در تجزیه تحلیل آماری در سازمانهایی چون برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، دیوان محاسبات و همچنین در بخش هایی از حسابداری سازمانها میتوانند مشغول به کار گردند.

 نرم افزارهای تخصصی رشته آمار
    نرم افزار Axume با قابلیت انجام آمار توصیفی، محاسبه ضریب همبستگی، انجام آنالیز واریانس، انجام رگرسیون خطی و غیرخطی و ….
    نرم افزار spss با قابلیت تهیه خلاصه های آماری مانند گراف ها، جداول ، آماره ها و تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس و ….
    نرم افزار PHStat که ماژولی است که به صورت Add ins روی نرم افزار Excel نصب می شود و به مباحث آماری و کنترل کیفیت می پردازد.
    نرم افزار SigmaPlot 2000 با قابلیت ترسیم نمودارهای با توابع سفارشی و دلخواه، ترسیم نمودارهای متنوع با امکانات ویرایشی فوق العاده زیاد، انجام آزمون فرض های t و t جفت شده و ….
    نرم افزارStatistica که از جمله قابلیت های خوب این نرم افزار تقسیم بندی مباحث علمی و نرم افزاری تحت عنوان ماژول های مربوطه می باشد.
    نرم افزار Minitab با قابلیت انجام آزمون های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص، پیش بینی و پیش گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری های زمانی، ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون و ….
    نرم افزار S Plus
    نرم افزار DE
    نرم افزار PQ Method

خدمات موسسه پایان یار در زمینه انجام پروپوزال و پایان نامه ریاضی
    جستجو مقالات معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه ریاضی
    نوشتن پروپوزال ریاضی
    انجام پایان نامه ریاضی
    انجام پروژه های کلاسی رشته ریاضی
    انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی
    تحلیل آماری پایان نامه ریاضی
    نوشتن مرور ادبیات و فصل دوم (2) پایان نامه ریاضی
    انجام فصل چهار (4) پایان نامه ریاضی
    نوشتن نتیجه گیری و فصل پنجم (5) پایان نامه ریاضی

انجام پایان نامه ریاضی در موسسه پایان یار

موسسه پایان یار فعال در زمینه انجام پایان نامه ارشد مفتخر است اکنون با همکاری بسیاری از اساتید و فارغ التحصیلان رشته ریاضی در کلیه گرایش ها در مقاطع ارشد و دکتری به مشاوره و انجام پایان نامه ریاضی بپردازد. شما دانشجوی عزیز برای دریافت مشاوره و یا درخواست سفارش انجام پایان نامه ریاضی از طریق لینک سفارش پایان نامه اقدام نمایید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید. ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ریاضی در مقطع ارشد
ریاضی دانشی است که درآن از طریق استدلال های منطقی می توان به نتایج دقیقی رسید. نقش ریاضی در زندگی انسان ها نقش پررنگی است. ازحساب و کتاب روزمره گرفته تا محاسبات پیچیده برای ساخت بناها و پل ها و ابزارهای مختلف وام دار و مدیون رشته ریاضی هستند. و در عصر ما هم که ریاضی در تکنولوژی و رایانه نقش حیاتی را ایفا می کند. ریاضی را می توان از نگاه دیگری عنصری کلیدی در نظم جهان دانست.انجام پایان نامه ریاضی ، نوشتن پروپوزال ریاضی و چاپ مقاله از جمله خدماتی است که موسسه شریف یار به مشتریان گرامی ارائه خواهد داد.

بدون شک علوم مستقلی مثل مهندسی، علم اقتصاد، مهندسی پزشکی، رایانه و بسیاری از رشته ها بدون استفاده از ریاضیات کاری ازپیش نمی برند. کسانی که قصد ادامه تحصیل درشاخه های مختلف ریاضی را دارند باید افرادی با حوصله و خستگی ناپذیر باشند. داشتن تجزیه و تحلیلی قوی از دیگر توانایی های لازم برای تحصیل در این رشته است. همچنین کسب نمرات موفق در دوران دبیرستان برای این رشته ضروری است.


گرایش های رشته ی ریاضی
رشته ریاضی به طور کلی به دو شاخه ی ریاضی کاربردی و ریاضی محض تقسیم می شود. منظورازریاضی کاربردی کاربرد آن درعلوم دیگری مثل مهندسی، اقتصاد، کامپیوتر ورشته های دیگر است. و ریاضی محض که به ریاضی نظری هم معروف است به تجزیه و تحلیل مسائل ریاضی می پردازد بدون اینکه در جایی کاربرد مستقیمی داشته باشد و بیشتر جنبه ی ذهنی و حل مسائل را دارد. هرچند گاهی مشخص کردن مرز بین ریاضی محض و ریاضی کاربردی امکان ندارد.
گرایش های ریاضی کاربردی
آنالیز عددی – تحقیق در عملیات – نظریه ی گراف – معادلات دیفرانسیل – رمزنگاری و کد گزاری- ریاضیات مالی – ریاضیات صنعتی – بهینه سازی

گرایش های ریاضی محض
آنالیز ریاضی – جبر – هندسه – توپولوژی – منطق و فلسفه ریاضی – نظریه ی اعداد

درزیر برخی از گرایش ها را بیشتر بررسی می کنیم:

رمزنگاری و کد گزاری
این رشته نو ظهور می باشد و بین رشته های ریاضی و مهندسی مخابرات وکامپیوتر مشترک است. هدف این رشته رمزنگاری اطلاعاتی که بین دو دستگاه نظیر ماهواره ها، تلفن های همراه و رایانه ها رد و بدل می شود می پردازد. رمزنگاری با دو هدف انجام می شود یکی به منظور انتقال صحیح و بدون ازدست رفتن اطلاعات و دیگری انتقال امن اطلاعات بین دستگاهای مختلف. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در بخش های مخابرات و ارتباطات و رایانه مشغول به کار شوند.

تحقیق در عملیات
ازگرایش های مهم ریاضی کاربردی می باشد. از اهداف مهم آن تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیل کارکرد سیستم های صنعتی، آموزشی، نظامی و اطلاعاتی به منظور اصلاح کارکرد و بهینه سازی آنها می باشد. این گرایش مسائل مختلف را با مدل های ریاضی بررسی می کند تا به جایگاه بهینه و برتر دست یابد مثل بررسی سرمایه گذاری ها و سود زیان آنها. از زمینه های کاری این رشته می توان به دادن مشاوره به شرکت های خصوصی یا دولتی در خصوص سرمایه گذاری های گوناگون اشاره کرد

سیستم‌های دینامیکی
سیستم دینامیکی سیستمی است که ثابت نیست و با گذشت زمان تغییراتی در آن رخ می دهد. حل مسائل در این گرایش بعد از تبدیل به یک معادله ی دیفرانسیل انجام می شود. در مسائل دینامیکی، تحلیل، پیش بینی و کنترل مورد نظر است. این گرایش کاربردی در خیلی جاها به درد می خورد به عنوان مثال مشکل عبور و مرور را می توان از طریق سیستم دینامیکی حل کرد. علاوه برآن این گرایش در ریاضی زیستی و علم اعصاب نیز نقش دارد.

نظریه گراف
یک گراف را این گونه می توان بیان کرد که: در مجموعه ای که قرار است به هم متصل شوند، نقاطی هستند که راس نامیده می شوند. این نقاط به وسیله خطوطی به هم متصل می شوند که یال نامیده می شوند. گراف کاربردهای مختلفی دارد از گراف عموما درشبکه ها ی مختلف کامپیوتری و طراحی کردن مدارها ی الکترونیک استفاده می کنند.

توپولوژی (مکان شناسی)
این گرایش هم از گرایش های نوین ریاضی است که به تحقیق پیرامون فضاهای توپولوژیک می پردازد. این رشته از گرایشهای مهم ریاضی است که مفاهیم هندسی و تئوذی مجموعه ها آن را به وجود آورده است.

نظریه اعداد
نظریه ی اعداد از گرایش های ریاضی محض است که درباره خواص اعداد صحیح بحث می کند. بحث نظریه اعداد در کل شامل نظریه مقدماتی اعداد است که بدون استفاده ازروش های شاخه های دیگر ریاضی اعداد را بررسی می کند. همچنین نظریه تحلیلی اعداد است که از حسابان و آنالیز مختلط برای تحقیق و پژوهش درمورداعداد صحیح بهره می گیرد و سرانجام نظریه هندسی اعداد است که بخش هایی از هندسه را به نظریه اعداد می پیوندد.
دروس مهم رشته ریاضی مض و ریاضی کاربردی

جبر، توپولوژي‌، هندسه‌ موضعي‌، هندسه‌ ديفرانسيل‌. آناليز- فرآيندهاي‌ تصادفي‌، آناليز عددي‌، سري‌هاي‌ زماني‌، تحقيق‌ در عمليات‌، زبان‌ برنامه‌نويسي‌ پيشرفته،‌ ساختمان‌ داده‌ها

دروسی دروس مشترک:
آناليز- جبر- مباني‌ رياضيات‌- آمار- معادلات‌ ديفرانسيل‌- جبر خطي‌ – مباني‌ هندسه‌ – توابع‌ مختلط‌ – آناليز عددي‌- مباني‌ كامپيوتر- گراف‌- رياضي‌- نظريه‌ معادلات‌ ديفرانسيل‌- نظريه‌ اعداد
پروژه های ریاضی مقطع کارشناسی ارشد

    برنامه نویسی C ++، C و پاسکال

    ساختمان داده ها

    آنالیز عددی

    تحقیق در عملیات و نرم افزارهای مربوطه

    آمار و مدلسازی و نرم افزارهای مربوطه

    نرم افزارهای ریاضی از قبیل MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA

گرایش های کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

    آنالیز عددی

    تحقیق در عملیات

    نظریه گراف و ترکیبیات

    معادلات دیفرانسیل

    نظریه رمز و کریپتوگرافی

    ریاضیات مالی

    ریاضیات صنعتی

    بهینه سازی

شیمی کاربردی حد فاصل بین شیمی محض و رشته های مهندسی شیمی می باشد .علم شیمی به عنوان یکی از علوم پایه, زیر بنای علوم مختلفی مثل بیوتکنولوژی,داروسازی و  رشته های مختلف مهندسی است. فارغ التحصیلان در این رشته می توانند در صنایع مختلف شیمیایی مثل صنایع داروساری ,چرم,پلیمر و غیره مشغول به کار شوند.

گرایشات رشته‌ی شیمی عبارت‌اند از:
۱- شیمی محض
۲- شیمی کاربردی
۳- دبیری شیمی

گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد

رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش‌های شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، نانو شیمی و فیتو شیمی است.

بازار کار رشته شیمی

شیمی از جمله معدود رشته‌هایی است که فارغ‌التحصیل آن می‌تواند همیشه مشغول به کار باشد. چون هر کارخانه‌ای که دایر شود، در بخش کنترل کیفیت کالاهای ساخته شده نیاز به یک شیمی‌دان دارد.

در تمام صنایع نیز احتیاج به فارغ‌التحصیلان شیمی داریم تا مواد اولیه را با توجه به استانداردهای جهانی بررسی کرده و رد یا قبول کنند. در مقطع لیسانس شیمی دارای دو گرایش محض و کاربردی است. فارغ‌التحصیل شیمی محض در شروع یک فعالیت صنعتی نقش دارد چرا که او راهکارهای تئوریک ساخت یک ماده را ارائه می‌دهد و سپس یک فارغ‌التحصیل شیمی کاربردی و یا مهندس شیمی طراحی نیمه صنعتی ماده مورد نظر را ارائه می‌دهد.

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشدشیمی کاریردی به همراه مقاله بیس
ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته شیمی کاریردی
انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه شیمی کاریردی
نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری شیمی کاریردی
قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه شیمی کاریردی
تنظیم فصول پایان نامه ارشد شیمی کاریردی متناسب با فرمت دانشگاه ها
انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری شیمی کاریردی
نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته شیمی کاریردی
انجام کلیه فصول پایان نامه کارشناسی ارشدشیمی کاریردی با عقد قرارداد رسمی
برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پایان نامه رشته شیمی کاریردی
استخراج مقاله از پایان نامه ارشد شیمی کاریردی ، استخراج مقاله از پایان نامه دکتری شیمی کاریردی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS
تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشد شیمی کاریردی
حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشد شیمی کاریردی
تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری شیمی کاریردی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته شیمی کاریردی از مجلات ISI و ISC
تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته شیمی کاریردی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال
چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری شیمی کاریردی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی
پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشدشیمی کاریردی به همراه مقاله بیس

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال