سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-بررسی الگوریتم ها و سیستم های توصیه گر در محیط اینترنت اشیاء

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-بررسی الگوریتم ها و سیستم های توصیه گر در محیط اینترنت اشیاء
اینترنت اشیاء، یک معماری نوظهور اطلاعاتی مبتنی بر اینترنت است که تعامل بین اشیا و خدمات را در محیطی امن و قابل اطمینان توسعه می‌دهد. درواقع هدف این ساختار، کاهش فاصله بین اشیای دنیای فیزیکی و سیستم‌های اطلاعاتی است. در بحث اینترنت اشیاء، انتظار می‌رود که اشیای هوشمند به عضو فعالی در کسب‌وکار و فرآیندهای اطلاعاتی و اجتماعی تبدیل شوند، به‌طوری‌که قادر باشند بین خودشان و محیط بیرونی از طریق تبادل داده و اطلاعات حس شده، تعامل داشته باشند.
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-بررسی الگوریتم ها و سیستم های توصیه گر در محیط اینترنت اشیاء

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-بررسی الگوریتم ها و سیستم های توصیه گر در محیط اینترنت اشیاءسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-بررسی الگوریتم ها و سیستم های توصیه گر در محیط اینترنت اشیاء
قیمت قیمت : 43000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.49 مگابایت
فصل اول) آشنایی با اینترنت اشیاء و سیستم‌های توصیه گر    
1-1) مقدمه    
1-2) بیان مسئله    
1-3) چالش‌ها و ضرورت بررسی مسئله    
1-4) اهداف پایان‎نامه    
1-5) ساختار پایان‎نامه    
1-6) خلاصه و نتیجه‌گیری    
فصل دوم) مطالعه و بررسی راهکارهای مربوط به سیستم‌های توصیه‌گر در میحط اینترنت اشیاء    
2-1) مقدمه    
2-2) معرفی الگوریتم‎های توصیه‌گر در اینترنت اشیاء    
2-2-1) توصیه خدمات آگاه ازکیفیت سرویس بر اساس مدل موضوعی رابطه‌ای و ماشین‌های تجزیه برای کاربردهای مشاپ اینترنت اشیا    
2-2-2) سیستم توصیه‎گر استینر مبتنی بر درخت برای ترکیب واسط‌های برنامه‌ریزی کاربری و ابزارهای اینترنت اشیا    
2-2-3) یک معماری برای سیستم توصیه‌گر سیار در شهرهای هوشمند    
2-2-4) یک سیستم توصیه‎گر برای کاربران اینترنت اشیا    
2-2-5) کلان داده‌ها و سیستم توصیه‌گر مبتنی بر قاعده در اینترنت اشیا    
2-2-6) سیستم توصیه گر سیار اینترنت اشیا و آگاه از محتوا با استفاده از ساختارهای چندعاملی    
2-3) مقایسه روشه‎ای موجود    
2-4) خلاصه و نتیجه‎گیری    
منابع و مراجع